Item #8179 Advis van regtsgeleerden, waar by blykt, dat Emanuel Valk, predikant tot Vianen, welgegronde redenen heeft, omme niet te ligten mandament van purge, soo als hem by het synode van Zuyd-Holland, gehouden binnen Dordrecht in July 1731 is opgelegt : benevens eenige voorafgaande omstandigheden, en het verdere gevolg, betreffende het nederleggen van sijn predikampt en dienst along with Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaek van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige Aenmerkingen over 't zelve. SODOMY TRIALS, Emanuel VALK.

Advis van regtsgeleerden, waar by blykt, dat Emanuel Valk, predikant tot Vianen, welgegronde redenen heeft, omme niet te ligten mandament van purge, soo als hem by het synode van Zuyd-Holland, gehouden binnen Dordrecht in July 1731 is opgelegt : benevens eenige voorafgaande omstandigheden, en het verdere gevolg, betreffende het nederleggen van sijn predikampt en dienst along with Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaek van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige Aenmerkingen over 't zelve.

Utrecht: Gedrukt by Pieter Muntendam, naer de origineele en by den autheur ondertekende (1731). 22pp; Gedrukt voor den autheur, [1731]. 22pp. Bound with Brief aan den wydberoemden overzetter van brokstukken eniger Engelsche godsgeleerden [...] John Hofman [1720].

Item #8179

Emanuel Valk (1697-1732) was minister in Velzen (1723-1730) and later in Vianen. In 1730, he was suspected of sodomy and resigned from his church and moved to Utrecht, where he wrote pamphlets about his case. In 1732, he was arrested in Utrecht and handed over to the police of Vianen, where he subsequently committed suicide in his cell.
The first pamphlet appears to be a variant- another issue with different pagination and the publisher's name on title page appeared in the same year.
Wear to covers, issues are unbound and loose.

Price: $425.00

See all items by ,