Item #8052 Advis van Regtsgeleerden, waar by blykt, dat Emanuel Valk, Predikant tot Vianen, welgegronde redenen heeft omme niet te ligten Mandament van Purge, soo als het hem by het Synode van Zuyd-Holland, Gehouden binnen Dordrecht in July 1731. is opgelegt. Benevens eenige voorafgaande omstandigheden; en het verdere Gevolg, betreffende het nederleggen van sijn Predikampt en dienst; Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaak van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige aenmerkingen over 't zelve. Gedrukt voor den autheur, SODOMY TRIALS, Emanuel Valk.
Advis van Regtsgeleerden, waar by blykt, dat Emanuel Valk, Predikant tot Vianen, welgegronde redenen heeft omme niet te ligten Mandament van Purge, soo als het hem by het Synode van Zuyd-Holland, Gehouden binnen Dordrecht in July 1731. is opgelegt. Benevens eenige voorafgaande omstandigheden; en het verdere Gevolg, betreffende het nederleggen van sijn Predikampt en dienst; Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaak van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige aenmerkingen over 't zelve. Gedrukt voor den autheur,

Advis van Regtsgeleerden, waar by blykt, dat Emanuel Valk, Predikant tot Vianen, welgegronde redenen heeft omme niet te ligten Mandament van Purge, soo als het hem by het Synode van Zuyd-Holland, Gehouden binnen Dordrecht in July 1731. is opgelegt. Benevens eenige voorafgaande omstandigheden; en het verdere Gevolg, betreffende het nederleggen van sijn Predikampt en dienst; Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaak van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige aenmerkingen over 't zelve. Gedrukt voor den autheur,

Utrecht (1731). 20pp.

Item #8052

Emanuel Valk (1697-1732) was minister in Velzen (1723-1730) and later in Vianen. In 1730, he was suspected of sodomy and resigned from his church and moved to Utrecht, where he wrote pamphlets about his case. In 1732, he was arrested in Utrecht and handed over to the police of Vianen, where he subsequently committed suicide in his cell. The 'Letter to a friend' contains copies of the summons of 27 August 1731 and the sentence of 19 November the same year. The second work listed is signed by the author opposite the title page.

Contemporary marbled limp boards. title page lightly foxed; one leaf loosening, backstrip damaged. Both wrks are quite rare.

Price: $1,500.00

See all items by ,